Таємницю походження кам’яної солі, не зважаючи на те, скільки часу даний мінерал вживає людина, ще й до цього часу не розкрито. Що таке сіль кухонна і яке вона має значення в житті людини, відомо кожному жителю нашої планети. Згідно геологічної назви - це мінерал - хімічна сполука двох елементів: натрію (Na) і хлору (Cl). Де, як, коли і при яких умовах відбулась хімічна реакція сполуки даних елементів - повна загадковість. З приводу цього проблемного питання на даний час створено чимало гіпотез, але жодна з них не має підстав і твердого наукового обґрунтування, щоб стати істиною.

Загадковість і загальний огляд характеру покладів кам’яної солі

Перш чим приступити до теоретичного розв’язання питання походження кам’яної солі, необхідно хоч би поверхнево охопити все те, що нам відомо про даний мінерал. Відібрати з величезної кількості інформацій найбільш цікавіші, найбільш загадковіші факти дійсності, співставити їх і глибоко над ними задуматися.

Чимало на світі було і є таких проблем, таємниць і загадковостей, до розв’язання яких приводив всесильний механізм чисел. Але не завжди і все під силу числам. В такому разі слід вдаватися до ще більш сильнішого механізму - до логічного мислення.

Кам’яна сіль, як один з найбагатшої армії мінералів широко розповсюджений по всій нашій планеті. Є він на материках у вигляді твердого тіла, є він в усіх морях і океанах, розчинений у воді.

Про кількість такого мінералу можна судити згідно підрахунків, зроблених вченими.

Цікаво знати, що морська вода це своєрідна рідка руда: в ній розчинено близько 80 елементів таблиці Менделєєва. В кожному кубічному кілометрі морської води в середньому міститься, зокрема 6 кг золота і 300 кг срібла. Ще більше в океані солей. Якби її всю випарувати і розсипати по земній кулі, утворився б шар завтовшки 45 метрів, а якщо вкрити нею лише поверхню суші, шар солі становив би 153 метра.

Що відомо про кам’яну сіль, що є на материках

1. Персидська затока, Острів Ормуз складається з чистої кухонної солі. Він здіймається над рівнем моря на 90 метрів і має в окружності близько 30 км.

2. Прикаспійська територія - одна з найбільших низовин земної кулі, де вчені виявили понад 1000 гір. Деякі з них за своєю висотою навіть здатні змагатися з Джомолунгмою. Але ці "гори" цілком розташовані в надрах землі. Від підніжжя і до вершини вони складаються з солі.

3. Таджикистан, південний захід. Над широкою долиною, утвореною злиттям рік Яхсу і Кизилсу, майже на 900 метрів піднімається складена з солі гора Ходжа-Мумін. Вона являє собою гігантську брилу солі, лише на вершині де-не-де по схилах вкриту шаром ґрунту. Соляна брила за своєю формою нагадує гігантський гриб, "ніжка" якого завтовшки до кілометра сягає на багато кілометрів вглиб землі. На шапці цього ж незвичайного "соляного гриба", що досягає 40 км2 можна вільно розмістити велике місто. На схилах гори виступає залежно від домішок блідо-рожева або блакитно-зелена кам’яна сіль, яка утворює стіни висотою 150-200 метрів.

4. Литва і Калінінградська обл. Потужні поклади ангідритів і кам’яної солі. Найбільший пласт кам’яної солі - у 150-180 метрів займає площу в кілька тисяч км2.
Кам’яна сіль відмінної якості, цілі її прошарки потужністю в десятки метрів зовсім не містять домішок. Шари солі, що залягли дуже глибоко, залишилися незруйнованими.
В соленосних породах ніколи не виявляли органічних залишків.

5. Загадка соляних товщ. Родовища калійних солей мають шарувату будову. Внизу залягає дуже товстий монолітний шар кам’яної солі - галіту (хлористого натрію), а вище розміщена зона карналітів - мінералів, які складаються з хлористих сполук калію і магнію. Ще ближче до поверхні землі лежить зона сильвіну - хлористого колію. Карналіт і сильвін чергуються з прошарками кам’яної солі. Ця ж кам’яна сіль товстою кіркою прикриває величезний "пластовий пиріг" зверху.

6. Донбас. Поблизу м. Артемівськ. Початок пошуку - перша свердловина виявила залягання солі на глибині 100 м. Друга - на глибині 292 м, пройшовши крізь дев’ять пластів солі, частина яких мала товщину в кілька десятків метрів. 20-30-метрові пласти солі.

7. Структури, які мають випуклу будову і являються наслідком вкорінювання пластичних порід в осадочний покрив перехідних зон. Такими пластичними породами являються, наприклад, кам’яна сіль, грязь. По типу вкорінених порід виділяють солені куполи, в центральних частинах яких спостерігається шток солі.
Соляні куполи, якщо розглядати в плані, нагадують здуття еліптичної форми. Структуру таких окреслень прийнято називати брахіантиклінальними.
Якщо розглядати соляні куполи в профілі, то можна бачити, що здуття шарів зобов’язане штоку порід, які вкорінювалися знизу і не тільки піднімали, але й проривали на своєму шляху вище-лежачі пласти нашарувань. Іноді шток солі виходить на поверхню. Форма штока має каплеподібний вигляд.
В соляних структурах Прикаспійської низини глибина залягання коренів штоків досягає (по сейсмічних даних) 5-6 км. Ширина (діаметр) штока дорівнює 1-2 км.

8. Гігантська сільниця. Прикаспійська низовина, Баскунчак. Озеро Ельтон. На північ від Каспійського моря нараховується близько 2000 соляних озер. Багато їх є по всій країні. Баскунчак - найбільше - площа його досягає 115 км2. Запас солі дорівнює 40 млрд. тонн. Щорічний видобуток більше 1 млн. тонн. Але запаси не зменшуються: навпаки, за більш як 400 років видобування солі, кількість її тут навіть збільшилася за рахунок численних соляних джерел, які живлять озеро.

Сучасні уявлення про походження галіту - абсурдні  

Сучасні уявлення про походження кам’яної солі, з великою долею імовірності, є хибним, і зводяться до того, що галіт, як і сильвін морського походження. Таке уявлення міцно вкоренилося і ввійшло в лексикон наукової літератури, а в понятті, як відображення дійсності. На основі такого уявлення виникає цілий ряд тлумачень загадковості природи зв’язаних чи подібних до походження солей галоїдне-водневих кислот. Однак таке уявлення, хоч і знаходить підтримку з одного боку, з іншого викликає цілий ряд непорозумінь, а при глибокому аналізі - кричущі протиріччя і заперечення. 

 Що ж сприяло виникненню такого поняття в людини? Звичайно, в першу чергу спостереження, досвід і переконливі факти дійсності. Таким фактам і не знайдеться аргументів, щоб заперечити. І дійсно, вода в озерах солоних чи в лагунах випаровується, а на дні залишається сіль. Вода морів та океанів солона теж. Практично перевірити наявність в ній тієї ж самої солі, що видобувають з озер, теж можна, а саме: випарувати воду.

Дійсно, до даних фактів, як то кажуть, не підкопаєшся ні звідки. Фактична дійсність породила в людини незаперечне поняття про походження кухонної солі. Аналогічно до цього в пошуках пояснення про природу покладів солі в надрах планети утвердилося поняття: континентальні поклади солей теж морського походження. Для такого міркування теж є підстави: одне відомо, що теперішні матеріали в сиву давнину були покриті водними просторами, тобто океаном. А звідси та ж сама логіка: при певному температурному режимі вода в лагунах чи великих водоймищах випаровувалась, а сіль випадала у вигляді осадків. Накопичення її перекривали нові товщі осадочних порід, під дією яких викристалізувана сіль спресувалася так, що ставала монолітом. Під дією величезного тиску поверхневих шарів кам’яна сіль набуває еластичності і завдяки цьому повільно витискується до поверхні. І тут все логічне і правильне.

Але зовсім інша картина поняття настає, коли глибше вникнути в суть установленого поняття. Чим ширший охват всестороннього аналізу сучасного поняття, зважування "за" і "проти", можливого і неможливого, виникає цілий ряд неясності і, крім цього, протиріч.

Давайте розглянем їх.

Були наведені приклади різних форм покладів кам’яної солі в області материків, як незаперечні факти. Безумовно, природа утворення даного матеріалу одна і таж незалежно від його форми залягання: чи то шток, чи пласт. Однакова вона і для "грибів" і для «ормузів».

Якщо море в період палеозою і покривало простори сучасних материків, то чи можна припускати, що кам’яна сіль могла відкладатися лише в глибоких западинах - в геосинкліналях? Чому немає покладів солі на кристалічних щитах? Однак вода їх в той час теж покривала. Об цім яскраво свідчать осадочні породи такі, як найбільш поширені - це глина і піски. Тим більше, що згідно сучасних міркувань про відклади солі шляхом випарювання води, як такий мінерал в першу чергу повинен був би відкладатися на більш підвищених місцях, а не у великих заглибинах. Якщо відбувалося випаровування води океану, то познаку цього повинні були б залишити підвищення, а не заглиблення.

По-друге. Чому в даний період не помічається, щоби відбувалось відкладання солей на дні водного басейну?

Взяти б наприклад Червоне море. Солоністю своєї води воно ні перед ким не поступається на земній кулі. Розташоване між жагучими пустинями Африки і Аравійського півострова. В одному літрі води міститься 42 г солі. Чому на дні такого моря не помічається відкладання солі? І умови сприятливі. Хіба в сиву давнину були сприятливіші? Чи може вода і сіль мали інші властивості?

Ще одна неув’язка. В морській воді, як відомо на даний час, розчинено різні солі, наприклад, хоч би такі як натрійна і калійна. Чи можемо ми таке припущення робити, що в сиву давнину в тогочасній морській воді було розчинено чи насичено лише однією натрійною сіллю? Припустимо, що і таке могло мати місце. Питається, де ж тоді могли взятися поклади калійної селітри? Адже вона теж морського походження. Як так можна припустити, що з одного і того ж басейну води відкладалась сіль кухонна в одному місці, а калійна в іншому? Це неймовірно і просто абсурд.

Процес виникнення на прикладі Пермського моря кам’ної солі - безпідставний

Сучасне обстеження океанічного дна показує відсутність осадів солі, наявність досить великої товщі осадочних порід. Чому одночасно з осадочними породами не відкладається хоч би незначна частина будь-якої солі? Адже насиченість морської води солями досить велика. Чим пояснити ще одну таку загадковість, як чистота викристалізуваної солі? 

Розглянемо процес утворення галіту згідно офіційної (точніше – загальноприйнятої) версії на прикладі процесів в Пермському морі, що існувало в однойменний період.  У ті часи, за словами вчених, на відміну від наших днів, найбільш активно життя проявлялось у морі. Всю Калінінградську область і більшу частину південно-західної Литви займало Пермське море. Вдалося встановити, що глибина його не перевищувала 50-70 метрів, вода була теплою і дуже солоною. Це обумовлено було жарким і сухим кліматом, який приблизно відповідає кліматичним умовам в районі сучасної Сахари або Червоного моря. Згадаймо, що воно являється найтеплішим і найсолонішим у світі: концентрація солей у воді досягає 40,5-42 проміле, а температура води - 32 градусів.

Пермське море в Прибалтиці за вмістом солей і температурою води значно перевершувало Червоне море. Щоправда, спочатку Пермське море не було надто солоним (40-50 проміле), і в ньому могли існувати молюски та інші організми. Але пізніше в результаті інтенсивного випаровування концентрація солей набагато підвищилась і досягла 160-220 проміле. За таких умов могли утворюватися осади ангідридів. Ангідрид кристалізується при температурі 60 градусів. Природно, за таких умов життя в морі припиняється. Ось чому у соленосних породах ніколи не виявляли органічних залишків.

Дальше випаровування води викликало обміління моря, перетворило його в лагуну, де й почалося утворення кам’яної солі. Однак того вмісту солі, що був у водах замкненого басейну, мабуть, не вистачило б для утворення такого потужного пласта солі. Є думка, що в солоне море Прибалтики періодично вливалися води з морів, що знаходилися на заході від нього.

Де ж логіка згідно такого трактування. Давайте розберемося з більш осмисленої сторони.

Могла бути вода ідеально чистою без всяких домішок органічного і неорганічного походження? Ні, не могло. Якщо в ті часи і Пермському морі було існування молюсків, коралів та інших мікроорганізмів, то чому не знаходиться сліди таких в нашаруваннях солі? І де вони могли подітися, коли настали несприятливі умови? Вони повинні були б відмерти і осісти на дно лагуни одночасно з відкладами солі? Помічається така картина?

Наступне. Якщо проходило вливання води в лагуну з інших морів, щоб поповнити нашарування товщі солі, то крізь які шлюзи вливалася вода, щоб не захватити з собою дрібненьких часточок зруйнованих гірських порід? А якщо вода вливалася, то вона на своєму шляху змітала зруйновані частки гірських порід і заносила в лагуну у вигляді намулу. Видно сліди такого поповнення лагуни водою з інших басейнів?

З приводу наявності прошарків, офіційна версія стверджує, що часом кліматичні умови змінювалися. Теплі періоди поступалися місцем більш прохолодним і навпаки. В результаті цього в теплі періоди утворювалися прошарки чистішої солі, а в прохолодні - з глинистими домішками. За кількістю цих прошарків, що змінюють один одного, можна визначити час, за який відбувалось утворення всього шару кам’яної солі.

Відомо наприклад, що за рік утворюється шар у 5-10 сантиметрів. Отже весь пласт кам’яної солі в Прибалтиці міг утворитися за 500 років. Проте перша і друга цифра зовсім незначні у порівнянні з тривалістю всього пермського періоду - 30 млн. років.

Інші породи хімічного походження, такі як ангідриди, гіпси, доломніти утворилися за більш тривалий час.

Яка ж дальша доля солоного моря? Після відкладання кам’яної солі в лагуну проникли свіжі морські води, які дуже розбавили солоне море. На покладах солі почалися знову почали осідати ангідрити, потім доломіти. Разом з тим в воді морській з’явилися живі організми, поширилися водорості. Що ж, аналізуємо далі.

Щодо глинистих прошарків у солі, то тут слід задуматись взагалі над походженням глини і не тільки в лагунах, а й скрізь на поверхні планети. А от щодо утворення нашарувань ангідритів, гіпсів і доломітів, які залягли поверх соляного пласта чи межи такими, то зовсім відсутній логічний підхід. Виходить, що таким процесом наче людина керувала.

З одного моря, десь збоку, поступала вода пересичена натрійною сіллю, а з другого - ангідритами. А якщо придивитися до тих же морів чи водоймищ, то де такі мінерали могли взятися? Хіба природа тих інших морів-постачальників не така сама, як і Пермського? До тих морів-постачальників теж можна поставити запитання, звідки в них взялася концентрація згаданих мінералів. На одній і тій же самій планеті всі моря одного і того ж походження. Якщо в даний час існують моря з більшою чи меншою солоністю, то це тільки проливає світло на розгадку виникнення причини солоності води. Ось поряд цього найбільшого пласта кам’яної солі - у 150-200 метрів і на площі в кілька тисяч квадратних кілометрів в Прибалтиці розташоване Балтійське море, як одне з най-прісноводних. Здавалось би, що Пермське море повинно було б передати йому свою солоність, а виходить навпаки. Над цим теж варто подумати.

Якщо зважити на доводи сучасних спостережень над щорічним відкладанням солі в мілководних лагунах, то аж ніяк не можна погодитися з тим, щоб ототожнювати з процесом відкладення кам’яної солі відмінної якості з цілими прошарками і десятки метрів зовсім без всіляких домішок. 

Варіанти "за" і "проти" сучасної концепції походження кам’яної солі

Якщо сучасне відкладання солі відбувається завдяки перенасиченості води і її випаровування, то кам’яна сіль, яку ми видобуваємо шахтним методом з глибин планети, не мала можливості бути розчиненою у воді з часу свого зародження, з часу хімічної реакції між відповідними двома хімічними елементами. Властивість солі розчинятися і знову випадати в осадок - це цілком закономірне природне явище. І брати його за критерій розкриття таємниці про походження солі взагалі - це помилкове уявлення і неправильне.Які б ще сторони можна було б обсудити в противагу існуючому уявленню?

Підтвердження абсурдності морського походження галіту

Взяти хоч би той самий "соляний гриб".

 Якщо розглядати питання кам’яної солі, що залягає пластами, то сам характер такого розташування в площині наштовхує на існуючу думку: морського походження, де рівномірно відкладалася сіль по площі лагуни. Що ж тоді можна сказати про брилу солі під назвою "Ормуз" або про загадковий "гриб"? Вони теж морського походження? Або величезні гори в Прикаспійській западині. Вони теж морського походження?

Нехай би уже як достовірно доводилося чи аргументувалося про морське походження калійної солі пластового залягання, то вищенаведені приклади самі про це заперечують. Тут уже ніякі аргументи не допоможуть в захист такого. Та і просто само по собі не вкладається в поняття, щоб сіль, відкладаючись концентрувалась у вигляді гірської споруди. А існування таких - факт незаперечний. Якби ми навіть і дотримувалися сучасного уявлення про походження солі, то аж ніяк не знаходиться ніяких доводів, щоб пояснити, чому сіль збилась в гігантську брилу, і які для цього були причин!

Ми можемо сказати, що сіль має властивості еластичності. Цілком правильно. Під дією тиску вона спливати в під-поверхневі нашарування, або навіть на поверхню. Теж правильно і це підтверджується наочними доводами. Згідно цього може виникнути припущення, що такий вихід на поверхню - це витискування глибинних горизонтальних пластів.

То чому такого витискування не помічається в тих областях, де кам’яна сіль залягає пластом? Чому над самим пластом немає штоків? Пласт є пластом, а шток залишається штоком. І те, і друге побудовано з одного і того ж матеріалу, з однаковими властивостями.

Характерно те, що в пластах сіль розташовується на досить широкій площині, а в штоках чи подібних їм виходах на поверхню кам’яна сіль досить великої потужності концентрується в об’ємі наближено до найменшої площі поверхні. Хіба не в цім криється суть загадковості? Хіба можна уявити собі, щоби брила солі "Ормуз" утворилася внаслідок випадання осадків на такій порівняно маленькій площі гіпотетичного басейну? Адже це не котел, який після кожного випаровування щоразу доливався водою, і таким чином відбувалося накопичування кам’яної солі. А хоча би і таке мало місце, то він складався б з тоненьких пластинок по всьому перетину, бо не можна уявити, щоб вода поступала ідеально чистою.

До цих двох витворів природи варто було б поставити ще таке запитання: як вони виросли так високо над поверхнею землі? Хіба достатньо було такого натиску поверх лежачих шарів осадочних порід, щоб витиснути таку величезну масу речовини? При тім і питома вага галіту не така-то вже й маленька - 2,1 г/см куб. і майже така ж сама, як і осадових порід. Значить і витискування такого не повинно бути. Але є.

Загадковістю Прикаспійської низовини "проти" сучасної концепції

Якщо взяти сильвін (KCl), то він ще легший, але штоків не утворює. Тоді як згідно поняття про причини механічного впливу, він скоріше повинен був би витискуватись на поверхню. Залягає пластами або лінзами.

Чи варто задуматися над загадковістю Прикаспійської низовини? Вона являється одною з найбільших низовин нашої планети. Те, що вона колись була заповнена водою, свідчать осадочні породи, товщина яких сягає 12000 і більше метрів. Дана товща осадочних порід пронизана тисячею величезних гірських споруд, складених з кам’яної солі.

Тут знову вимагається тонкість логічного мислення. Грубий підхід до розгадки походження кам’яної солі сам наштовхує на думку про те, що вона могла утворитися з морської води. Але сам характер залягання солі прямо таки суперечить нашому міркуванню.

Яка форма залягання осадочних порід, нам уже добре відома. Це ми можемо бачити скрізь і всюди на поверхні нашої планети. Такий же самий характер залягання осадочних порід і на дні водойму і величезних водних басейнів. Закономірність такої форми залягання осадочних порід не залежить від часу: чи то товщі осадочних порід утворюються тепер, чи утворювались вони колись в найдавніші часи. Так як Прикаспійська низовина колись була водоймищем, то і форма залягання осадочних порід у ній теж повинна бути тією ж самою. Якщо вода бувшого басейну була перенасичена сіллю, то дана сіль повинна була б випадати в осадку. Товща осадочних порід свідчить про те, що у воді даного басейну була розчинена натрієва сіль, а багато ще інших мінералів. Звідси логічно випливає, що вода не могла бути чистою. Це була суміш хтозна чого, всього і всякого матеріалу.

Тепер подивимось на механізм осадко-утворення. З гіпотетичного розчину в першу чергу повинні були випасти в осадок найбільш важчі часточки, а потім легші і під кінець випаровування води створило б шар солі. Значить в Прикаспійській низовині поклади солі повинні бути у вигляді нашарувань, пластами.

Але аж ніяк не можна припускати такої уяви, щоби сіль, випадаючи в осадок, концентрувалась в окремих областях, а вільні проміжки площі заповнювали інші осадочні породи. Таке припущення - абсурд. А факт залишається фактом: окремі соляні гори, що можуть рівнятися з найвищою горою на планеті якраз і розташовані в товщі осадочних порід.

Не можемо ми припустити і такого міркування, щоби сіль, концентруючись в окремих місцях, відтісняла на бік всі інші домішки води, залишаючись сама чистою. А сіль там, як відомо чиста, кондиційна і без сторонніх домішок. Можна зробити ще одне припущення на користь сучасної уяви чи просто в аспекті сучасного уявлення. Водний басейн прикаспію спершу не мав ніяких домішок зруйнованих гірських споруд. Чиста вода перенасиченого розчину дала осадку солі. Утворився потужний пласт кам’яної солі. Пізніше, на протязі багатьох мільйонів років, даний басейн невідомо з яких причин заповнився осадовими породами. Дванадцяти-кілометрове накопичення створило колосальний тиск на пласт кам’яної солі. Галіт володіє властивістю еластичності, що може призвести до витискування маси солі до поверхні.

Чи міг би в дійсності відбутися такий процес? Про це уже нехай потурбується математичне мислення і складність числових операцій. Можливо лише наперед сказати, що найвитонченіші математичні розрахунки не дадуть бажаних результатів. Числа не примусять пласт солі згрудитися і піднятися на таку величезну висоту в середовищі твердого тіла, тобто в середовищі осадових порід.

Як бачимо, при аналізі всіх можливих аргументованих варіантів "за" і "проти" перевага залишається за останнім. 

No comments